कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

प्रोटोकल अनुसार चार पटक गर्भ जाँच गरेको प्रतिशत(नक्सा)