कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

हुम्ला

चंखेली गाउँपालिका

स्थानिय ठेगना     स्वास्थ्य संस्था     
चंखेली गाउँपालिका पालिका   चंखेली गाउँपालिका कालिबहादुर बुढा ९८६९८६३१८४
चंखेली 0१ वार्ड CHU सा. स्वा. ई.  बोहरावाडा    
चंखेली 0२ वार्ड H.P./CHU दार्मा हे. पो.  रुद्रबहादुर एरी ९८६२७५७२०७
चंखेली 0२     सा. स्वा. ई. भट्टेडाडा    
चंखेली 0३ वार्ड H.P. मिमि हे. पो. बेनीवहादुर एरी ९८५७०७१००६
चंखेली 0३   CHU  मेखाल सा. स्वा. ई.    
चंखेली 0४ वार्ड H.P. श्रीमष्टा हे. पो. जुनकुमारी शाही ९८४८१३३३१७
चंखेली 0५ वार्ड CHU नेप्का सा. स्वा. ई.    
चंखेली 0६   H.P. मेलछाम हे. पो. जयलाल बुढा ९८४८३६४६६८
चंखेली 0६     सा. स्वा. ई. पुमा    
चंखेली 0६ वार्ड   चरिगाउ  

 खार्पुनाथ गाउँपालिका

स्थानिय ठेगना     स्वास्थ्य संस्था     
खार्पुनाथ गाउँपालिका पालिका   खार्पुनाथ गाउँपालिका बलिराज शाही 9848336166
खार्पुनाथ 0१ वार्ड H.P. लाली हे.पो.  धनबहादुर वोहोरा ९८४८३०९८७१
खार्पुनाथ 0१   CHU सा. स्वा. ई. पिउसा प्रेमबहादुर शाही ९८६८३०७४८०
खार्पुनाथ 0२ वार्ड BHSC आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र थाली रुपसिह जेठारा ९८४४८६७९५६
खार्पुनाथ 0३ वार्ड H.P. राया हे. पो. नरेन्द्र रावल ९८६८३८९४६४
खार्पुनाथ 0३     सा. स्वा. ई. दुर्पा    
खार्पुनाथ 0४ वार्ड H.P. छिप्रा हे पो  कालीबहादुर शाही ९७४८९००४७५
खार्पुनाथ 0४   CHU लेख सा. स्वा. ई. दिपा फडेरा ९८६८३७०७७२
खार्पुनाथ 0५ वार्ड H.P. खार्पुनाथ हे. पो. हरिभक्त शाही ९८४८३६९८७७
खार्पुनाथ 0५     सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई  ताक्ला लिला भण्डारी ९८६३८३८६६४
खार्पुनाथ 0५     सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई दुर्प गिता बुढा  
खार्पुनाथ 0५     सामुदायिक अस्पताल खार्पुनाथ  

सिमकोट गाउँपालिका

जिल्ला संस्थाको नाम पालिकाको नाम प्रमुखको नाम सम्पर्क नं
हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका सिमकोट गाउँपालिका Nar Bahadur Bhandari 9849937788
हुम्ला आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र डोजाम सिमकोट 01 रत्न वोहोरा 9849526741
हुम्ला सा स्वा ई कुम्लिकज्यूला सिमकोट 01 Ranjot Bhandari 9848326060
हुम्ला ठेहे हे पो सिमकोट 02 दानबहादुर वोहोरा 9858321163
हुम्ला बरागाउ हे पो सिमकोट 03 Niruta Khadka 9864925645
हुम्ला आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वुराउसे सिमकोट 04 Jumkit Lama 9860909859
हुम्ला सा स्वा ई हिल्दुम सिमकोट 04    
हुम्ला सिमिकोट अस्पताल सिमकोट 05 Prem Bahadur Singh 9858051465
हुम्ला आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र माथिल्लोगाउ सिमकोट 06 Raju Rawat 9849818873
हुम्ला डाडाफाया हे पो सिमकोट 07 सन्तोष वोहोरा 9842665757
हुम्ला  सा स्वा ई चौघानफाया सिमकोट 07 जानबहादुर शाही 9848388113
हुम्ला स्याडा हे पो सिमकोट 08 रविजंग शाही 9843626631
हुम्ला  सा स्वा ई खोल्सी सिमकोट 08 विलवर शाही 9856556512
हुम्ला  सा स्वा ई साता सिमकोट 08    

 नाम्खा गाउँपालिका

स्थानिय ठेगना     स्वास्थ्य संस्था     
नाम्खा गाउँपालिका पालिका   नाम्खा गाउँपालिका ग्याचो लामा ९८६२२१७१६८
नाम्खा 0१ वार्ड H.P. हेप्का स्वास्थ्य चौकी  अमृता बोहोरा ९८६६५३५८५४
नाम्खा 0१   CHU तांगिन सा. स्वा. ई.    
नाम्खा 0२ वार्ड BHS केर्मी आ. स्वा. के. खेमराज शाही ९८४८३३६३५७
नाम्खा 0३ वार्ड H.P. खगालगाउ स्वास्थ्य चौकी  सोनाम छोईजोम लामा ९८६०३४०५५०
नाम्खा 0४ वार्ड CHU चाला सा. स्वा. ई.     
नाम्खा 0४   CHU यलवांग सा. स्वा. ई. लुण्डुप दोर्जे लामा ९८४३०५९७७२
नाम्खा 0५ वार्ड HP मुचु स्वास्थ्य चौकी पेमा छुकी लामा ९८६१०३६७२०
नाम्खा 0५   CHU यारी सा. स्वा. ई. भैराम बोहोरा  ९८६१२२३३८७
नाम्खा 0६ वार्ड H.P. लिमी स्वास्थ्य चौकी गोर्ख भण्डारी ९८४९६६४१०३

सर्केगाड गाउँपालिका

स्थानिय ठेगना     स्वास्थ्य संस्था     
सर्केगाड गाउँपालिका पालिका   सर्केगाड गाउँपालिका सन्तोष धामी ९८५८०६३३००
सार्केगाड 0१  वार्ड H.P. जैर हे. पो. रतनसिं नेपाली ९८६२७५७२०७
सार्केगाड 0१   CHU चीडीनाटा सा. स्वा. ई.     
सार्केगाड 0१   CHU टुन्चा सा. स्वा. ई.    
सार्केगाड 0२ वार्ड H.P. रीप हे. पो. चन्द्र सिं कार्की ९८४९०८३००७
सार्केगाड 0३ वार्ड BHS उनपानी आ. स्वा. के.    
सार्केगाड 0४ वार्ड H.P. साया हे. पो. किरण बुढाथोकी ९८५११०८४५५
सार्केगाड 0५ वार्ड H.P. गोठी  हे. पो. निराजन शाही ९८४८१३८९९८
सार्केगाड 0६ वार्ड H.P. बरै हे. पो. सन्तोष भूमी ९८६८३५६७२२
सार्केगाड 0६     छांगी सा. स्वा. ई.    
सार्केगाड 0७ वार्ड H.P. रोडीकोट हे. पो. मदन रोकाय ९८६४९८०५४८
सार्केगाड 0८ वार्ड   राहदेव सा. स्वा. ई.  

अदानचुली गाउँपालिका

स्थानिय ठेगना     स्वास्थ्य संस्था     
अदानचुली गाउँपालिका पालिका   अदानचुली गाउँपालिका हंश महतारा ९८५८३२१०८४
अदानचुली 0१ वार्ड   सा. स्वा. ई. कलख्या    
अदानचुली 0२ वार्ड        
अदानचुली 0३ वार्ड H.P. श्रीनगर हे. पो. रामशरण थापा ९८४९८८९५०१
अदानचुली 0३     सा. स्वा. ई. मकाई    
अदानचुली 0४ वार्ड   सा. स्वा. ई. विगोठी    
अदानचुली 0५ वार्ड H.P. लौठी  हे. पो. विनोद बुढा ९८४३९३१५००
अदानचुली 0६ वार्ड   पाल्सा सा. स्वा. ई.    

ताँजाकोट गाउँपालिका     

स्थानिय ठेगना     स्वास्थ्य संस्था     
ताँजाकोट गाउँपालिका पालिका   ताँजाकोट गाउँपालिका राजेन्द्र स्यांकु ९८५८३२०२१७
तांजाकोट  0१ वार्ड        
तांजाकोट  0२ वार्ड H.P. मैला हे. पो. धनराज ढकाल ९८४८३१६०९४
तांजाकोट  0३ वार्ड   आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मासपुर / सा. स्वा. ई. जिमाना र निलकण्ठी    
तांजाकोट  0४ वार्ड   आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र गोठैलावाद    
तांजाकोट  0५ वार्ड H.P. मदाना हे. पो. रामलाल देवकोटा ९८४४८५३८३४

हुम्ला जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय

१. 

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्ला 

सिमकोट  

प्रेमबहादुर सिंह 

९८५८०५१४६५

pbsingh465@gmail.com