कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरु(नक्सा)