कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

नियमावली
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 जन स्वास्थ्य नियमावली २०७७ नियमावली 2077-06-05 View Details
2 राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ नियमावली 2024-03-04 View Details