कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

अन्य
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 clinical case Management अन्य 2080-10-14 admin View Details
2 जाजरकोट र रुकुम पश्चिम भूकम्पको अवस्था प्रतिवेदन 1st 2080-7-18 अन्य 2080-07-18 View Details
3 वार्षिक समीक्षा प्रस्तुतिकरण कर्णाली प्रदेश अन्य 2079-01-01 View Details
4 DHIS2/LMIS Power Point Template अन्य 2078-01-01 View Details
5 स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ अन्य 2078-01-01 View Details
6 Indicator Book अन्य 2078-01-01 View Details
7 HMIS Indicator book 2078 अन्य 2078-01-01 View Details
8 पन्ध्रौ पञ्च बर्षिय योजना स्वास्थ्य मात्र अन्य 2076-01-01 View Details
9 Annual review presentation 2079_80 अन्य 2023-10-18 View Details