कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

फारम
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 DHIS2 मा नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप्नको लागि चाहिने जानकारी फारम 2079-04-05 View Details
2 स्वास्थ्य संस्थाको आधारभूत सूचना संकलन गर्ने फाराम फारम 2079-04-05 View Details
3 योजना तर्जुमा फाराम फारम 2078-11-22 View Details
4 ३ वर्षको स्थानिय तह को सूचकहरु फारम 2078-11-22 View Details
5 भ्रमण प्रतिवेदन फारम 2078-10-17 View Details
6 अनुसूची २ प्रतिवेदन फाराम फारम 2078-10-09 View Details
7 स्थानिय तहको जनशक्ति विवरण फारम 2078-10-09 View Details
8 टेलिफोन विवरण फारम 2078-10-09 View Details