कर्णाली प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

महत्त्वपूर्ण लिङ्कहरू
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंक
1 स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय https://mohp.gov.np/np
2 स्वास्थ्य सेवा विभाग http://dohs.gov.np/ne/
3 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल https://ocmcm.karnali.gov.np/
4 सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुर्खेत https://mosd.karnali.gov.np/